Back to Top

Als startende ondernemer op zoek naar een bedrijfspand.

Vaak is kopen dan slimmer dan huren.

Wilt u als ondernemer uw bedrijfspand herfinancieren of juist de overwaarde liquide maken. De adviseurs van CFAI Intermediair inventariseren, na de kennismaking, uw persoonlijke bedrijfssituatie. We kijken naar het verleden, heden en vooral ook naar de toekomst. Op basis van de verkregen informatie zullen wij, zo nodig, een aantal voorstellen uitwerken, passend bij uw bedrijfsdoelstellingen. De keuze hoe de financiën in te richten moeten immers aansluiten bij de lange termijn doelstellingen.

Financiële tegenvallers en problemen moet je zien te voorkomen, niet laten overkomen.

Zie hierbij ons Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag  m.b.t.de kosten die wij aan u in rekening brengen.

Met ons persoonlijke ondernemershart weten wij dat als geen ander.