29-10-2019

Fiscaal voordeel partneralimentatie zakt in 2020

Per 2020 komen er een aantal veranderingen die invloed hebben op gescheiden mensen en op partners die gaan scheiden. Wat zijn de veranderingen?

Bij scheidingen na 1 januari 2020 is de grootste verandering dat de zorgplicht van partners ten opzichte van elkaar sterk wordt ingekort qua duur. Vaak ging het om alimentatieverplichtingen van 12 jaar. Vanaf 2020 wordt de duur in veel gevallen ingekort tot maar 5 jaar. Dat is een maatregel die zorgt voor grote veranderingen bij echtscheidingen na 1 januari. Daarnaast wordt ook nog het fiscaal voordeel voor de partneralimentatie beperkter. De regelingen rondom het scheiden gaan dus drastisch veranderen volgend jaar.

Waar is de duur van de partneralimentatie van afhankelijk?

De nieuwe regel is dat de duur gemaximeerd is op 5 jaar, maar er zijn wel uitzonderingen die zorgen voor een langere of een kortere alimentatieverplichting. Als er nog jonge kinderen binnen het gezin zijn kan de duur afhankelijk zijn van de leeftijd van het jongste kind. In dat geval loopt de partneralimentatie door tot het jongste kind 12 jaar is. Daarnaast gelden er ook nog de volgende afhankelijkheden:

Bij een huwelijk langer dan 15 jaar, en een leeftijd korter dan 10 jaar verwijderd van de AOW-leeftijd, kan er recht blijven bestaan tot de AOW-leeftijd;

  • Bij een huwelijk korter dan 10 jaar kan er een kortere periode dan 5 jaar gelden. De duur is in dat geval de helft van de huwelijksperiode. Bij een huwelijk van 6 jaar bestaat er dus recht op maximaal 3 jaar partneralimentatie.
  • De inkorting heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Deze vorm van alimentatie staat ook los van het wel of niet verschuldigd zijn van partneralimentatie.

Wanneer is de regeling van 2020 van toepassing?

Als het scheidingsverzoek nog in 2019 wordt ingediend, gelden de regels van 2019 voor de echtscheiding. Op scheidingen van vóór 2020 worden de nieuwe regels dus niet toegepast. De minst verdienende ex-partner kan dus recht houden op totaal 12 jaar partneralimentatie.

Wat gebeurt er met de aftrekbaarheid in 2020?

Betaalde partneralimentatie is in de meeste gevallen aftrekbaar. Voor de betalende partner is het dus een aftrekpost. In 2019 kun je de betaalde partneralimentatie nog aftrekken tegen een maximaal belastingtarief van 51,75 procent. De komende jaren zakt het fiscaal voordeel in stapjes naar maximaal 37 procent in 2023. In 2020 zakt het maximum naar 46 procent. Alleen als je een inkomen hebt in de hoogste belastingschijf ga je de beperking in fiscale aftrek merken. Het gaat om een bruto inkomen vanaf 68.507 euro.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens

Hypotheekrente nu al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Wat gaat de hypotheekrente doen?
meer informatie
Bereken de maandlasten
meer informatie